غلامرضا محمدی /کویر

در هفته دفاع مقدس یاد رزمندگان ،یاد عاشقان پاکباز،یاد شهیدان وشاهدان را گرامی میداریم.چه دوستان مخلصی که ما را تنها نهادند وخود چون پرندگان سبکبال سفر کردند وازاین غربت آباد کوچیدند .چقدرآنهارا درکاروانها بدرقه کردیم وخود چون بار گران بر زمین ماندیم ،چقدر وظیفه ما مشکل شد وسنگین ،چه اوضاعی که بر مراد نیست تحمل می کنیم وکاری از دستمان ساخته نیست وچه بسیارمشکلاتی که به صورت بیماری مزمن ومبهم در آمده است ودردناکتر از همه خیل جوانانی که (وحتی بزرگسالانی که )شیفته جاذبه های فرهنگی ،هنری بیگانه اند وشناختشان از فرهنگ خودی بسیار اندک ،وذوق های هنری حتی عوض شده ونسل در خطر بی هویتی وپریشانی های روحی واز طرفی پیچیدگیهای اینها با مشکلات اقتصادی وفرهنگ وهنری که چندین متولی دارد وتولیدات مقبول اندک ،کار رامشکل تر کرده است  ،آرمان شهیدان چه بود وما کجاییم؟کاش دستی از غیب برون آید وکاری بکند..توفیق روز افزون خدمتگزاران مخلص ودلسوخته را ازخداوند منان آرزومندم..این غزل را در گرماگرم روزهای آتش وخون که در فرمانداری تفت بودم سروده ام
،آ ن روزها فرمانداران رییس ستاد پشتیبانی جنگ بو دند وجنگ در راس همه اموروهمه چیز تحت الشعاع آن بود
*********************
بیشه ها جولانگه چالاک ها
بیمناک اهریمن از بی باک ها
شهر از فرهادها ،شیرین دیار
دشت،مجنونِ گریبان چاک ها
عشق ها آهنگ ِعاشورا گرفت
کاینچنین افروخت، جانِ پاک ها
تافرو شویند خاک از تیرگی
بشکنند افسانه ی ضحاک ها
عشق ها معراج ها را در گشود
خیره شد بر اوج ها ادراک ها
از کجا دارید این طوفان وموج؟
کاینچنین آشفته خواب ِخاک ها
ای همه مستانِ بزم ِوصل دوست
در بهشتی از نسیمِ تاک ها
یادتان  شور آفرین جان ِماست
روشنی بخشِ دل ِغمناک ها
کاش می بردید مارانیز هم
زین کویر تفته ،بر فتراک ها
اردیبهشت1366

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا