در روز نخست هفته ماقبل پاياني ليگ برتر اسكواش كشور سه ديدار برگزار شد.

رقابت هاي هفته ماقبل پاياني ليگ برتر كشور در بخش آقايان از امروز 13 مهرماه  با حضور شش تيم در سالن اسكواش يزد آغاز شد و تا روز جمعه 14 مهرماه ادامه خواهد داشت. در روز نخست اين رقابت ها سه ديدار برگزار شد كه بر اين اساس تيم يزد اسكواش با نتيجه سه بر صفر تيم نفت آبادان را از پيش رو برداشت . تيم هاي ميراث فرهنگي گلستان و تربيت بروجرد هم با نتيج مشابه سه بر صفر از سد تيم هاي سحاب آران بيدگل و شهداي كرمانشاه گذشتند.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا