هفته نخست ليگ كاراته بانوان رده سني نوجوانان روز جمعه 14 مهرماه در يزد برگزار شد.

در هفته نخست از دور رفت لیگ نوجوانان کاراته بانوان که روز جمعه 14 مهر ماه در سالن خانه کاراته یزد برگزار شد، تیم ستاره اردکان در گروه یک ، طراوت در گروه 2 ، کارگران ب در گروه 3 و شریف اردکان در گروه 4 در صدر ایستادند. در اولین دوره لیگ کاراته بانوان 20 تیم با هم به رقابت پرداختند كه نتایج آن به شرح زیر می باشد:

گروه الف :

مرحله اول :

شکیب الف 5 – آراز  19 

ستاره اردکان 19 – بانوان الف  7 

مرحله دوم :

 

ستاره اردکان 26 – پاسارگاد صفر

بانوان الف 26 – آراز 4

مرحله سوم :

مجتمع بانوان الف 22 – شکیب الف 4

آراز  15 – پاسارگاد 7

گروه ب :

مرحله اول : 

طراوت 20 – ایثار 6 

میثاق 3 – مجتمع بانوان ب   23 

 

مرحله دوم :

میثاق 3 – کارگران الف 20

مجتمع بانوان ب 11 – ایثار 14

 

مرحله سوم :

مجتمع بانوان ب 6 – طراوت  20

ایثار 11 - کارگران الف 14

گروه ج :

مرحله اول :  

کارگران ب 13 – دانشگاه رزم    11

شهدای بسیج 23 – جهان  3 

 

مرحله دوم :

شهدای بسیح  13 – شاهد اردکان 13

جهان 13  – دانشگاه رزم 13

مرحله سوم :

جهان 10 – کارگران ب 15

دانشگاه رزم 9 – شاهد اردکان 17

گروه د :

مرحله اول

شریف اردکان 22 –کاراته بافق 4 

آفتاب اردکان 11 – دانشگاه رزم ب  14

مرحله دوم :

آفتاب اردکان 9–شکیب ب مهریز 10

دانشگاه رزم 15–کاراته بافق 11

مرحله سوم :

دانشگاه رزم ب 3 –شریف اردکان 23

کاراته بافق 7 –شکیب ب مهریز 19

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا