رئيس هيئت هندبال استان يزد گفت : استعداديابي از برنامه هاي مهم اين هيئت براي توسعه و گسترش رشته هندبال است.

ابوالفضل خوشنويس در گفتگو با سايت اداره كل ورزش و جوانان استان يزد گفت : رشته ورزشي هندبال يكي از رشته هاي پرطرفداري است كه بايد به آن نگاه ويژه اي داشته باشيم. وي افزود : يكي از برنامه ها و سياست هاي هيئت هندبال استان يزد استعدايابي و پرورش افراد مستعد از نوجواني تا بزرگسالي است. رئيس هيئت هندبال استان يزد به برگزاري فستيوال هندبال در رده هاي سني زير 11 ، 13 ، 15 و 17 سال اشاره و تصريح كرد : برگزاري اين مسابقات به نوعي استعداديابي است و هندباليست هاي مستعد گروه هاي سني مختلف با حضور در تيم منتخب استان براي حضور در ليگ و رقابت هاي كشوري آماده مي شوند. خوشنويس ميزباني رقابت هاي قهرماني كشور ، دوره هاي آموزشي داوري و مربيگري و حضورحداقل دو تيم از استان يزد در ليگ كشوري از مهم ترين برنامه هاي هيئت هندبال استان يزد برشمرد.  وي در پايان ابراز اميدواري كرد : با برنامه ريزي همدلي و تلاش رشته پرنشاط هندبال در استان گسترش يابد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا