يكدوره مسابقه پرش با اسب روز جمعه 14 مهرماه در مجتمع سواركاري صفائيه يزد برگزار شد.

در اين رقابت ها 17 سواركار در دو رده مبتدي و d1  با هم به رقابت پرداختند كه در پايان و در رده مبتدي محسن صفارزاده با اسب دايمن از باشگاه پيشتاز ، علي زابلي با اسب شيدا از مجتمع سواركاري صفائيه موفق شدند موانع را بدون خطا طي كنند. در رده   d1 سيد فاضل سيد حسني با اسب كوانتوم از باشگاه جليل خودرو مقام اول را كسب كرد و سعيد حسن نيا با اسب والرياگلد از باشگاه اسب آفرين و كاوه حدادزاده با اسب درا از باشگاه كوير مقام هاي دوم و سوم را از آن خود كردند. هاني نعيمي پور ، محمدرضا فائد و احسان احتشام داوري اين دوره از مسابقات را برعهده داشتند.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا