یزدفردا:حکومت پادشاهي عربستان در نظر دارد ويرانه‌هاي باستاني اين کشور را در معرض کند و کاو و کاوش باستان‌شناسان قرار دهد.

به گزارش  خبرگزاري فرانسه، اين منطقه که سکونتگاه باستاني الانباط يا مدائن صالح نام دارد، از مواريث تاريخي عربستان به شمار مي‌آيد که با وجود قرار گرفتن در فهرست ميراث جهاني يونسکو، چندان معروف نيست.

باستان‌شناسان معتقدند رونمايي از اين منطقه و در معرض ديد قرار دادن آن، فرصت مناسبي را براي دوستداران تاريخ و بررسي گذشته اين شبه‌جزيره به وجود خواهد آورد.

منطقه تاريخي مدائن صالح، با وجود قدمت بسيار زياد، به دليل تمايل نداشتن عربستان به احياي تاريخ پيش از اسلام ناگفته و ناشناخته مانده است.

به گزارش ميراث آريا، پيش‌بيني مي‌شود رونمايي از اين منطقه علاوه بر زائران خانه خدا که بخش درخور توجهي از مسافران به عربستان را تشکيل مي‌دهند، اين کشور را براي ورود گردشگران عادي نيز آماده کند.


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا