پليس بلغارستان از دستگيري يک سارق آثار باستاني به دليل سرقت سکه‌هايي قديمي از محوطه تاريخي سرديکا در شهر سوفيا خبر داد.

به گزارش  سوفيا گلوب، طبق گزارش‌هاي پليس، اين سارق 46 ساله يکي از کارگران موقتي شرکت مسوول کاوش‌هاي باستاني در اين منطقه بود که پس از کشف اين سکه برنزي ـ مسي، استعفا داده بود.

اين سارق از سوي بازرسان ضد جرايم سازمان يافته دستگير شد و انتظار مي‌رود بر اساس قوانين حفاظت از ميراث فرهنگي بلغارستان محاکمه شود.

اين محوطه تاريخي در نزديکي ايستگاه مترو سوفيا قرار دارد و محل تجمع گردشگراني است که براي مشاهده کاوش‌ها و کشف آثار جديد به اين منطقه مسافرت مي‌کنند.

به گزارش ميراث آريا، تاکنون آثار متعددي متعلق به قرن‌‌هاي اول تا چهارم ميلادي در اين منطقه کشف شده است.


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا