به نام خدا

مشاور امور بانوان استانداري يزد گفت: با توجه به اعتبار 700 هزار توماني تربيت بدني در سال‌جاري، سرانه وزرشي هر زن يزدي تنها 50 تومان است، كه با افزودهاعتبارات متمركز استاني اين سرانه به 400 تومان افز ايش مي‌يابد.

مهين عباسي در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشي ايسنا ـ منطقه يزد، ضمن ناكافي دانستن اعتبار 400 تومان براي ورزش هر زن، اظهار داشت: شاخص قابل قبول اين است كه اعتبار ورزشي براي هر زن به رقمي معادل 10 هزار تومان برسد و در ازاي ورزش‌هاي همگاني و تخصصي نيز سرانه را به 5 هزار تومان ارتقاء دهيم، بنابراين سرانه فعلي مي‌بايست بيش از 10 برابر افزايش يابد تا بتوانيم نيازهاي ورزشي بانوان استان را تامين كنيم.

وي در ادامه خاطر نشان كرد: تعداد ورزشكاران زن سازمان يافته استان يزد در سال1380 حدود 5 هزار و 799 نفر بوده، كه هم اكنون به بيش از 14 هزار نفر ورزشكار رسيده است. به عبارتي در مدت چهار سال گذشته، بيش از دو برابر افزايش تعداد ورزشكار زن در استان داشته‌ايم.

وي در زمينه توسعه ورزش بانوان گفت: براي توسعه ورزش بانوان در استان اقداماتي چند، از قبيل توسعه ورزش‌هاي تخصصي و قهرماني و ايجاد تنوع در رشته‌هاي ورزشي بانوان، كمك به توسعه و تجهيز اماكن ورزشي، حمايت از ورزش‌هاي نو، توسعه ورزش‌هاي همگاني، رايگان نمودن ورزش براي همه اقشار در محلات و تربيت مربي ورزشي در روستاها، را در دست اقدام داريم.

مشاور امور بانوان استان ضمن قابل قبول دانستن رشد بانوان ورزشكار در انجمن‌هاي محلي، خاطر نشان كرد: در اين انجمن‌ها 50 درصد هزينه‌ها را استانداري و فرمانداري شهر يزد مي‌پردازند و 50 درصد را خود بانوان مي‌پردازند.

وي گفت: خوشبختانه ورزش بانوان استان يزد نسبت به ساير استان‌ها حمايت خوبي شده، اما كافي نيست و سياست ما تنوع بخشي در ورزش و توسعه و تقويت ورزش‌هاي تخصصي در حد تيم ملي و برون مرزي مي‌باشد.

وي در پايان اظهار داشت: در ورزش‌هاي شمشيربازي، تير و كمان، و رشته بدمينتون، ورزشكاران زن يزدي رتبه‌هاي ملي را كسب نموده‌اند و اخيراً نيز وزرشكاران دختر نابينا در خراسان مقام سوم كشوري را در رشته‌هاي گل‌بال و دو ميداني به دست آوردند.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا