یزدفردا :در لابلای خبرهای امروز خبرهای خواندنی زیادی است که به خواندنش می ارزد و همکاران سرویس تامین خبر یزدفردا سعی خواهند کرد با بازنشر خبر های انتخابی تحت عنوان در لابلای اخبار فرداییان را از آنها مطلع نمایند .
تصاویر:میوه فروش خوش ذوق و سلیقه (هنرمند)!!


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا