یزدفردا :در لابلای خبرها تلاشی است از همکاران سرویس تامین خبر یزدفردا که  مهمترین وخواندنی ترین  اخبار سرویس های مختلف خبری جراید،سایت ها و خبرگزاریهای ایران و جهان  را به صورت آن لاین انتخاب و تحت عنوان "درلابلای اخبار" بازنشر می دهند،امید می رود بتوانیم کوتاهترین راه  برای اطلاع از مهمترین اخبار روز استان ،ایران و جهان را در یزدفردا  برای  مخاطبان فردایی  ایجاد نماییم .

تصــــــاویر خــــــــارق الـــــعاده !
 عکــــــس هایـــــی کـــــه بایـــد دیــــــد !

عکس:گلهایی زیبا روییده در دل کویر!

گلهایی که به طرز خارق العاده ای در میان یک کویر روییده اند. این اتفاق هر چند سال یکبار می افتد.


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا