یزدفردا:این یک پدیده ژئولوژیکی است که در بخش هایی از چین مشاهده می شود. این پدیده حاصل انباشتگی سنگ های قرمز بروی سنگهای دیگر در طی میلیون ها سال است


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا