یزدفردا:عکس:برجی به شکل  هلال ماه در دبی


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا