تصاویر طوفان در مونتانا آمریکا، 2010


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا