مه شدید در سیدنی استرالیا که کل شهر را احاطه کرده است


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا