عکس:منظره غروب آفتاب از داخل یک موج


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا