دسترسی به این رستوران بسته به میزان آب دارد که هم با قایق و هم پیاده صورت می گیرد


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا