پرداخت اولين مرحله وام كم‌بهره به‌مبلغ 10 ميليارد ريال براي بازسازي‌بافت تاريخي شهرهاي استان یزد آغاز شد
به نقل از روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان، سيدرضاسيدحسيني اعلام كرد: پرداخت اولين مرحله وام كم‌بهره به‌مبلغ 10 ميليارد ريال براي بازسازي‌بافت تاريخي شهرهاي اين استان آغاز شد.
وي افزود: اين حركت با هدف ايجاد رونق و ترغيب مردم به ادامه زندگي در بافت كهن انجام خواهد شد.
وي زمان بازپرداخت وام براي امور گردشگري را هشت تا 14درصد و امور مرمت بناهاي تاريخي را 5 درصد اعلام نمود.
رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري يزد درمورد نحوه پرداخت وام مرمت به مالكان خانه‌هاي تاريخي گفت: پس ازبازديد كارشناسان‌اين سازمان، طي دو مرحله‌اعتبار لازم با سود 5 درصد پرداخت مي گردد.
وي مدت زمان باز پرداخت وام براي امور گردشگري را36 ماه و فعاليتهاي مرمت بنا را پنج سال ذكر كرد و افزود: در اين طرح بناهايي كه در فهرست آثار ملي ثبت شده است، در اولويت اعطاي وام قرار دارند.
وي خاطرنشان كرد: با پرداخت تسهيلات مذكور، زمينه تعامل و مشاركت بيشتر مردم با اين سازمان فراهم خواهد شد.
رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري يزد يادآور شد: بافت تاريخي شهرهاي اين استان علاوه بر ارزش فرهنگي، داراي يكپارچگي واصالت ويژه‌اي است كه حفظ و صيانت از آن، همكاري همه دستگاهها را مي‌طلبد.
وي از ثبت600 اثر از شش هزار بناي تاريخي و فرهنگي استان يزد خبر داد و اظهار اميدواري كرد: با همكاري يونسكو، مقدمات ثبت بافت تاريخي شهر يزد در فهرست آثار جهاني فراهم شود.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا