.یزدفردا؛ صبح دیروز 2/8/91 مسئولین راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت قطار های مسافربری رجا از مصدومان حادثه قطار زاهدان - تهران در بمارستان شهید رهنمون یزد عیادت و از آنان دلجویی نمودند.


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا