كارگروه فرهنگی اجتماعی شهرستان بهاباد تشكیل جلسه داد

فرماندار بهاباد: بهترین راه كاهش آسیب های اجتماعی، پیشگیری است و بهترین روش پیشگیری هم فرهنگ سازی می باشد.

"محمدرضا هدائی" در جلسه كارگروه فرهنگی اجتماعی شهرستان طرح تحول اجتماعی را یك برنامه ملی در سطح وسیع برای كاهش آسیب های اجتماعی دانست و گفت: بهترین راه كاهش آسیب های اجتماعی، پیشگیری و بهترین روش پیشگیری هم فرهنگ سازی می باشد.

فرماندار بهاباد در ادامه افزود: اهمیت اقدامات فرهنگی مفید و مؤثر در جامعه با توجه به تهاجم فرهنگی دشمن با بهره گیری از تكنولوژی نوین، فضای سایبری، ماهواره و رسانه های پیشرفته و با عنایت به گستردگی كارهای فرهنگی و طولانی بودن فرآیند اثرگذاری آن، همكاری و مشاركت همه دستگاهها و بویژه دانشگاهها در این زمینه را مطلبد.

وی مجموعه برنامه ها و فعالیت های طرح تحول اجتماعی را برای رشد و تعالی جامعه ایرانی و اسلامی دانست و تصریح كرد: پیشرفت و ترقی كشور در عرصه های مختلف نظامی، علمی، اقتصادی و تكنولوژی بر كسی پوشیده نیست، اما نگاه به حوزه اجتماعی با توجه به آسیب های این بخش باید ویژه تر باشد.

در ادامه جلسه حاضران در مورد كمیته های هشتگانه طرح تحول اجتماعی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا