یزدفردا "مشکلات مردمی :مسئولين مربوط چندي قبل ميدان باهنر را با يك عمليات ضربتي چنان تغيير دادند كه چراغ قرمز ميدان حذف شده و ترافيك روان تر از قبل شود هرچند هدف آنهاخير بوده اما همين ديشب چنان ماشينها به هم قفل شده بودند كه جاي دوربين ما خالي بود به نظر ميرسد عدم اجراي دور برگردانهاي قبل از ميدان يكي از عواملي باشد كه به ترافيك ميدان مي افزايد مثلا اگر از ميدان همافر بياييد و بخواهيد به بلوار شهيد عابدي برويد چاره اي جز رفتن به ميدان باهنر نيست و ..

يكي ديگر از عوا ملي كه خود نمايي مي نمود ترددهمزمان اتو بوسهاي شركت واحد براي اعزام به توقفگاه مركزي سازمان بود كه خود بحث جداگانه اي دارد و در جاي خود به ان خواهيم پرداخت بنابر اين از مسئولين درخواست مي شود براي رفع مشكل در اسرع وقت اقدام كرده و همشهريان عزيز كه مي توانند از مسيرهاي ديگر تردد كنند تا رفع مشكل با مسئولين شهرمان همكاري كنند البته از مسئولین زحمتکش شهرداری که  با اجرای چنین طرحهایی به فکر کاهش وقتهای تلف شده مردم هستند تشکر وقدردانی می کنیم 

اميد است كه بتوانيم با انعكاس نظرات مسئولين در روشن تر شدن وضعيت موجود كمك كنيم  

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا