در يك پديده نادر، يك درخت انگور در يكي از باغهاي شهرستان صدوق استان يزد به بار نشست.

جهاد كشاورزي صدوق، مناسب بودن شرايط آب و هوايي و كوددهي مناسب را علت اين پديده‌اعلام‌كرد‪ ۶۰‬هكتار از اراضي باغي شهرستان صدوق به كشت انگوراختصاص‌دارد كه‌متوسط برداشت سالانه آن‪ ۱۰‬تن در هر هكتار است.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا