پيشنهاد يك فردائي :شهرستانی با نام(( اشکذر وزارچ)) انتخاب شود

با سلام

خدمت شما عرض کنم در خصوص شهرستان صدوق برخی مشکلات ومخالفتهایی وجود دارد ازجمله نارضایتی مردم ندوشن ونبود توجیه کارشناسی

واز طرفی مردم اشکذر هم ناراضی هستند به خاطر از دست دادن هویت تاریخی وکمرنگ شدن نام اشکذر

ازدیگر سو جمعیت این شهربرای شهرستان شدن طبق قانون کم است والحاق خضر اباد بدلیل عدم رضایت مردم زارچ برای الحاق بوده

که انها هم نمی خواستند نام زارچ وهویت تاریخی شان حذف شود

وانتخاب نام صدوق هم در ابتدا برای بی طرفانه بودن ورضایتمندی مردم بوده

 پس اگر شهرستانی با نام(( اشکذر وزارچ)) انتخاب شود

هم مشکل جمعیت شهرستان حل می شود وهم نام تاریخی وزیبای این دوشهر باقی خواهد بود

 البته بخش مرکزی هم می تواند شامل هردو شهر باشد

 ودر نتیجه توزیع ادارات در هردو شهر امکان پذیر خواهد بود

در این حالت در شناسنامه اهالی نام شهرستان(( اشکذر وزارچ)) ونام بخش، مرکزی وشهر برای اهالی اشکذر وزارچ به ترتیب شهر اشکذر وشهر زارچ درج می شود .

نامه وارده به يزدفردا

يزدفردا

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا