فرماندار صدوق :با حضور پرشور اقشار مختلف مردم بار ديگر توطئه هاي دشمنان نقش برآب خواهد شد

يزدفردا :فرماندار صدوق : روحانيون و مسئولين هيات هاي مذهبي با سخنراني در مجالس مذهبي نقش مهمي را در آگاهي مردم از سفر مقام معظم رهبري ايفا مي كنند.
فرماندار صدوق در ديدار با روحانيون ومسئولين هيئت هاي مذهبي اشكذر،رضوانشهر ورستاق با بيان اين مطلب گفت: اهميت سفر مقام معظم رهبري به استان يزد وبركات وآثار معنوي اين سفر بايد در منابر ومجالس مذهبي براي مردم تشريح گردد.
فلاح زاده در ادامه اظهار اميدواري كرد:با حضور پرشور اقشار مختلف مردم بار ديگر توطئه هاي دشمنان اسلام ونظام جمهوري اسلامي ايران نقش برآب خواهد شد.
وي همچنين در اين جلسه گزارشي از اقدامات انجام شده در خصوص استقبال از سفر را ارائه كرد.

يزدفردا -ستاد اطلاع رساني سفر

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا