به نام خدا

هرسال تعدادي گروه به عنوان گروههاي برجستگي به كارمندان دولت تعلق مي گيرد اما آن چيزي كه از مسئولين ادارات انتظار مي رود شفاف سازي موضوع مي باشد در حاليكه شاهد هستيم در بسياري از ادارات گروهها توزيع شده ولي كارمند خبر دار نشده بنابر اين از مسئولين محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان انتظار داريم همچون گذشته از حقوق كارمندان با نظارت بر نحوه اطلاع رساني و شفاف سازي اين امر در هر اداره دفاع كنند

نظر كاربران

ع-م

 

خدا خیر تان بدهد مارا ازخواب بیدار کردید من یک فرهنگی هستم  و عاجزانه  از آقایان مدیریت وبرنامه ریزی مخصوصا آقای ا... 

       و آقای استاندار می خواهم از حق یک خانواده 17000 نفری دفاع کنند و نگذارند آقایان بدون اطلاع رسانی گروهها را تقسیم کنند   

 

               08:11:20     ع

باتشکرازشمابخاطرتوجه به این موضوع بهتراستمسئولانسازمان مدیریت وبرنامه ریزی عنوان این گروهها راگروههای فله ای بنامند زیرا درآموزَش وپرورش ناحیه یک تعداد129گروه بصورت فله ای وبدون هیچ ملاکی تقسیم شده است .ازاین تعداد25گروه به کارکنان ستادی مدیریت تعلق گرفته که10گروه به افرادی داده شده که قبلا یک گروه تشویقی داشته اند نکته قابل توجه اینکه پس ازلورفتن قضیه وانتشارخبر ان دربین کارکنان و اعتراض جمعی ازمعلمان احکام گروههای صادره به مدارس ارسال نشده است وشخص اقای دست افشان بادعوت تلفنی ازافراد حکم گروه را تحویل فرد ذینفع می دهندوجهت مواجهه بااعتراض احتمالی وشاید پاسخگویی به مراجع پیگیر وبازرسی دراینده ازافراددرخواست مدارک مینمایندو باصطلاح سند سازی میکنند .باتشکر

 


 

Sun, 07 Aug 2005 08:14:19م-ر

 

از توجه شما به این موضوع تشکرمیکنم

 

 

.   

 

 

 

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا