مدیر گروه پژوهشی فوتونیک دانشکده فیزیک از برگزاری کارگاه یک روزه طراحی و ساخت سلولهای خورشیدی نانوساختاری با همکاری این گروه و شرکت ادوات نوری نانوساختاری ایساتیس خبر داد.

دکتر عباس بهجت گفت: در این کارگاه دکتر نعیمه ترابی با تشریح نحوه طراحی سلول‌های خورشیدی، روش مشخصه یابی و اندازه گیری پارامترهای مهم  سلول ساخته شده را به طور عملی آموزش داد. شرکت کنندگان در این کارگاه پس از آشنایی با طراحی سلول های خورشیدی و آموزش عملی، یک نمونه از سلول های خورشیدی حساس شده را ساختند.
در پایان شرکت کنندگان از بخش های مختلف آزمایشگاه فوتونیک بازدید کردند. این کارگاه در دو نوبت صبح و بعد ازظهر با حضور تعدادی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیات علمی دانشکده فیزیک و مهندسی برق در دانشکده فیزیک برگزار شد.


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا