رئیس دانشگاه علمی - کاربردی آیت ا... خامنه ای یزد از بازدید علمی دانشجویان جدیدالورود آن مجموعه از کارخانه نساجی یزد باف خبرداد.

       به گزرش واحد دریافت خبر یزدفردا: مهدیه کارگر دهقانی، با اعلام این خبر افزود: با هماهنگی انجمن علمی دانشجویان رشته دوخت و تکنولوژی لباس ، در راستای ارتقاء مهارتی و شغلی دانشحویان جدید الورود ، با هدف شناخت مشاغل مورد نظر و تشریح جریان کار و فعالیت ها، جمعی از دانشجویان رشته دوخت و تکنولوژی لباس این مجموعه ازکارخانه نساجی یزدباف بازدید کردند .

وی در ادامه گفت : در جریان این بازدید دانشجویان از نزدیک با فرایند تولید پارچه و چاپ آشنا شدند.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا