پایگاه خبری یزدفردا "علیرضا پویافر: یازدهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان یزد، با استقبال عموم شهروندان روبرو شد، اما حضور کودکان و نوجوانان به عنوان مخاطبین اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات بسیار مشهود بود، موضوعی که می بایست مورد توجه دست اندرکاران و فعالان فناوری اطلاعات قرار گیرد.

 

 علیرضا پویافر: گزارش اختصاصی یازدهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات استان یزد:کودکان و نوجوانان کامیتکسی(8)

 مرد نقره ای گرچه در تمام زمان نمایشگاه حرفی برای گفتن نداشت؛ اما برای کودکان و نوجوانان کامیتکسی هدیه هایی داشت، موضوعی که سوژه داغ  گوشی های همراه بازدیدکنندگان کامیتکس یازدهم بود.

علیرضا پویافر: گزارش اختصاصی یازدهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات استان یزد:کودکان و نوجوانان کامیتکسی(8)

گرچه کامیتکس یازدهم غرفه اختصاصی برای کودکان و نوجوانان کامیتکسی نداشت اما برخی از غرفه ها برنامه های آموزشی متنوع و شادی برای برپا کردند، البته بزرگتها بیشتر شیفته این برنامه ها بودند.

 

علیرضا پویافر: گزارش اختصاصی یازدهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات استان یزد:کودکان و نوجوانان کامیتکسی(8)

 برخی از غرفه ها، برای کودکان و نوجوانان کامیتکسی، هدایا ارزنده و هوش ربایی تدارک دیده بودند، موضوعی که نشان از آینده نگری و مشتری مدار غرفه داران دارد.

 

علیرضا پویافر: گزارش اختصاصی یازدهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات استان یزد:کودکان و نوجوانان کامیتکسی(8)

  کودکان و نوجوانان کامیتکسی مانند همه کودکان و نوجوانان عاشق هدیه هستند، به خصوص بادکنک آنهم قرمز که هوش رباست و بسیاری از غرفه ها این مهم را مد نظر داشتند.

 

علیرضا پویافر: گزارش اختصاصی یازدهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات استان یزد:کودکان و نوجوانان کامیتکسی(8)

 برخی کودکان و نوجوانان کامیتکسی به بادکنک حتی اگر یادکنک قرمز توجه نمی کردند، کودکان و نوجوانان کامیتکسی هدایا، برشور و کاتاولگهای شرکتها را جمع آوری تا در آینده از آن استفاده کنند.

 

علیرضا پویافر: گزارش اختصاصی یازدهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات استان یزد:کودکان و نوجوانان کامیتکسی(8)

برخی از کودکان و نوجوانان کامیتکسی به مطالعه دقیق و مقایسه مزیتها خدمات و محصولات ارایه شده پرداخته و به پدران و مادران خود در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات کمک می کردند باور کنید نسل کودکان و نوجوانان کامیتکسی، نسل فناوری اطلاعات است.

 

علیرضا پویافر: گزارش اختصاصی یازدهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات استان یزد:کودکان و نوجوانان کامیتکسی(8)

گاه کودکان و نوجوانان کامیتکسی، به تنهایی به بازار سر می زند تا رودرو و بدون واسطه با غرفه داران صحبت کنند، به هر حال نسل امروز، نسل فناوری اطلاعات است!.

علیرضا پویافر: گزارش اختصاصی یازدهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات استان یزد:کودکان و نوجوانان کامیتکسی(8)

 تماشای تلویزیون همیشه برای کودکان و نوجوانان جذاب بوده است، گرچه کودکان و نوجوانان کامیتکسی مجبور بودند در غرفه فاوای شهرداری یزد، فیلم تصادفات یزدیها را تماشا می کتتد؛ مهم  تماشای تلویزیون بود.

 

علیرضا پویافر: گزارش اختصاصی یازدهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات استان یزد:کودکان و نوجوانان کامیتکسی(8)

به ابتکار یکی از غرفه های شرکت کننده، مسابقه ایسنتاگرامی برگزار شد که در این میان  کودکان و نوجوانان کامیتکسی حرف اول را می زدند و با مشارکت خانواده در این طرح ابتکاری جوانان متخصص و خلاق فناوری اطلاعات یزد شرکت نمودند.

 

علیرضا پویافر: گزارش اختصاصی یازدهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات استان یزد:کودکان و نوجوانان کامیتکسی(8)

کودکان و نوجوانان کامیتکسی، نسل فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند، امروز کودکان با استفاده از فناوری نوین در ثانیه ای نقاشی می کشند، اصلاح می کنند و پاک می کنند، بدون اینکه دغدغه ای برای تمام شدن دفتر نقاشی یا مدادرنگی و ماژیک داشته باشند.:-)

 

علیرضا پویافر: گزارش اختصاصی یازدهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات استان یزد:کودکان و نوجوانان کامیتکسی(8)

 کودکان و نوجوانان کامیتکسی، از هرچه بگذرند از بازی کامپیوتری نمی توانند چشم پوشی کنند، در یکی از غرفه ها، بازی رایانه ای گذاشته شده بود تا  کودکان و نوجوانان هم در کامیتکس یازدهم سهمی داشته باشند.

علیرضا پویافر: گزارش اختصاصی یازدهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات استان یزد:کودکان و نوجوانان کامیتکسی(8)

گرچه غرفه پرتاب توپ و جایزه اینترنت پرسرعت یک ماهه، سه ماهه و یکساله رایگان، ویژه کودکان و نوجوانان کامیتکسی نبود اما همه اقشار و سنین از این بازی مهیج استقبال کردند و فرصت به کودکان و نوجوانان کامیتکسی داده نشد!.

علیرضا پویافر: گزارش اختصاصی یازدهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات استان یزد:کودکان و نوجوانان کامیتکسی(8)

برخی کودکان و نوجوانان کامیتکسی، در کامیتکس یازدهم غرفه دار بودند، گرچه بزرگتها مسوولیت غرفه را برعهده داشتند اما پا به پا بزرگترها به ارایه خدمات و محصولات پرداختند.

علیرضا پویافر: گزارش اختصاصی یازدهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات استان یزد:کودکان و نوجوانان کامیتکسی(8)

 برخی کودکان و نوجوانان کامیتکسی یازده ماهه هم دوشادوش پدرخود در غرفه داری سهمی داشته باشند، شاید همین کودکان و نوجوانان کامیتکسی امروز، غرفه داران  کامیتکس سی ام و یکم باشند.

 

علیرضا پویافر: گزارش اختصاصی یازدهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات استان یزد:کودکان و نوجوانان کامیتکسی(8)

 کودکان و نوجوانان کامیتکسی به عنوان بازدید کننده هم نقش پر رنگی داشتند، اکثر خانواده ها با کودکان و نوجوانان خود از کامیتکس یازدهم بازدید کردند.

 

علیرضا پویافر: گزارش اختصاصی یازدهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات استان یزد:کودکان و نوجوانان کامیتکسی(8)

   کودکان و نوجوانان کامیتکسی در راهنما، انتخاب و خرید محصولات و خدمات فناوری اطلاعات هم نقش داشتند، گاه دانش فنی کودکان و نوجوانان کامیتکسی بیش از بزرگترهاست!. 

 

 علیرضا پویافر: گزارش اختصاصی یازدهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات استان یزد:کودکان و نوجوانان کامیتکسی(8)

  کودکان و نوجوانان کامیتکسی، فرصت یافتند تا گوشی ها همراه ارایه شده در کامیتکس یازدهم را با گوشی همراه پدر و مادرشان مقایسه کنند تا دریابند با کدام گوشی می توان بازی موبایل را بهتر و به روز تر انجام داد !

 

علیرضا پویافر: گزارش اختصاصی یازدهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات استان یزد:کودکان و نوجوانان کامیتکسی(8)

گاه گوشی های همراه ارایه شده در نمایشگاه برای بازی فوق العاده بود، کودکان و نوجوانان تمام تلاششان می کردند تا بهترین گزینه را برای تعویض گوشی موبابل پدر و مادرشان پیدا کنند!

 

علیرضا پویافر: گزارش اختصاصی یازدهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات استان یزد:کودکان و نوجوانان کامیتکسی(8)

 برخی کودکان و نوجوانان کامیتکسی همراه با خانواده به نمایشگاه آمده بودند، چه ستودنی است که نوجوانان و کودکان در کنار خانواده خود از فناوری اطلاعات و ارتباطات بهره ببرند تا آسیبهای احتمالی به حداقل برسد    

 

  علیرضا پویافر: گزارش اختصاصی یازدهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات استان یزد:کودکان و نوجوانان کامیتکسی(8)

 کودکان و نوجوانان کامیتکسی، برای خود هم خرید می کردند، برخی با بزرگتها در کامیتکس یازدهم شرکت کرده بودند تا بتوانند بهترین و مناسب ترین انتخاب را داشته باشند.

علیرضا پویافر: گزارش اختصاصی یازدهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات استان یزد:کودکان و نوجوانان کامیتکسی(8)

  کودکان و نوجوانان کامیتکسی گاه دانش فنی در زمینه فناوری اطلاعات بیش از بزرگترها برخوردار هستند و همین امر باعث می شود مشاورین امین و پروپاقرص خانواده ها محسوب شوند.

علیرضا پویافر: گزارش اختصاصی یازدهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات استان یزد:کودکان و نوجوانان کامیتکسی(8)

  کودکان و نوجوانان کامیتکسی، به خصوص نوجوانان، مشتری پروپاقرص پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات یا همان پلیس فتا بودند،نوجوانان تلاش می کردند از نزدیک با کارشناسان  گفتگو کنند و نکات مهم امنیتی در فضای مجازی را یاد بگیرند، حضور پلیس فتا در کامیتکس یازدهم یکی از نقاط قوت نمایشگاه بود.

علیرضا پویافر: گزارش اختصاصی یازدهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات استان یزد:کودکان و نوجوانان کامیتکسی(8)

 برخی کودکان و نوجوانان کامیتکسی، به کامیتکس حتی کامیتکس یازدهم هم اهمیتی نمی دهند، خواب خوش و شیرین را به بزرگترین رویداد سال فناوری اطلاعات یزد ترجیح دادند. :-)

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا