یزد فردا:میر محمدی استاندار یزد در خصوص حل مشکلات واحدهای تولید و صنعتی گفت :برای حل مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی، چندین برنامه را همزمان دنبال کردیم .وی افزود:کمیسیون تسهیل و رفع موانع تولید 17 جلسه تشکیل شد، 263 کمیته کارشناسی و 126 پرونده  مشکل دار نیز رسیدگی شدکه  207 مصوبه در خصوص رفع مشکلات واحدهای تولیدی استان به  تصویب رسید.

استاندار یزد و رییس کمیسیون تسهیل استان با اشاره به عزم دولت تدبیر و امید برای  حل معضلات و مشکلات  واحدهای تولیدی افزود: مشکلات  واحدهای تولید و صنعتی استان یزد بیشتر با مسائل بانکی ، مالیاتی ، تامین اجتماعی و برق و گاز است که تلاش خود را برطرف کردن واحد مراجعه کننده صرف کردیم .

وی خاطرنشان کرد: از مجموع مصوبات کمیسیون ها  125 پرونده مربوط به مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی با بانکها  ، 21 مورد  مرتبط با مسائل مالیاتی، همچنین 13 مورد مربوط به مسائل تامین اجتماعی ، 10 مورد مربوط به گاز ، 6 مورد مربوط به برق و 32 مورد هم مربوط به موارد متفرقه بود  که همگی با عزم جدی دولت و اعضای کمیسونها حل وفصل گردید که لازم است از کلیه دست اندرکاران

میرمحمدی در پایان افزود:با مصوبه اخیر دولت و ابلاغ آن به بانک مرکزی امیدواریم که مشکلات واحدهای تولیدی که قابلیت صادرات محصول و ارز آوری دارند به کلی مرتفع گردد و با رفع مشکلات واحد های تولیدی وضع اشتغال و سرمایه گزاران این بخش  نیز حل شود

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا