عباس دهقان رئیس اداره منابع آب حوزه مرکزی شرکت سهامی آب منطقه ای یزد اظهار داشت: در راستای اجراي طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی طی دو ماه گذشته 36 مورد حکم دادستانی توسط کارکنان این اداره اجرا شده است كه پر كردن 19 حلقه چاه غير مجاز  از 46 حلقه چاه غیرمجاز شناسایی شده از جمله اين موارد مي باشد.

وي افزود: پيگيري هاي لازم در خصوص پر كردن مابقی چاه ها نیز  انجام شده است.

عباس دهقان گفت: در راستاي جلوگیری از تجاوز به بستر و حریم رودخانه سه مورد شناسایی شد که پس از پیگیری قضایی، عملیات آزادسازی بستر و حریم رودخانه ها صورت گرفت.

این مقام مسئول تأکید کرد: طرح احیاء و تعادل بخشی سفره های آب زیرزمینی از مهم ترین مباحث جاری شرکت سهامی آب منطقه ای یزد بوده و در این راستا از تمام ظرفیت اداره منابع آب حوزه مرکزی برای تحقق این امر استفاده خواهد شد.


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا