اعضای کمیته فنی دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی از شهر زارچ بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ، در راستای تهیه و بازنگری طرح جامع و تفصیلی  شهر زارچ اعضای کمیته فنی دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی از  زارچ بازدید کردند.

دراین بازدید اعضای محترم کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری متشکل از نمایندگاه وزارت خانه ها و دستگاه های مختلف مربوطه به بررسی طرح جامع تفصیلی شهر زارچ پرداختند.

شهردار زارچ با بیان این خبر گفت : این اعضا در جهت نهایی کردن طرح تفصیلی شهر زارچ  از تمام نقاط شهر بازدید و بعد از ان طی جلسه ایی موصوعات مختلف ازجمله اراصی مزروعی ، مسکونی و را بررسیکردند تا  گزارش خود را به شورای عالی گزارش ارایه  کنند  و در نهایت به تصویب برسد.

شهردار زارچ گفت با تصویب نهایی و ابلاع طرح تفصیلی زارچ بسیاری از مشکلات شهر و شهروندان حل خواهد  شد

وی اظهار امیدواری کرد با این بازدید جلسه نهایی بررسی طرح تفصیلی زارچ هفته اینده در وزارت راه وشهرسازی برگزار و تصویب شود  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا