براساس دعوت صورت پذیرفته از سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد و برابر مصوبات شورای بهداشت استان، اعضای شورای بهداشت شهرستان یزد از پروژه احیا و ساماندهی سازه های وابسته به قنات میراث جهانی زارچ بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی، امورفرهنگی و اجتماعی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد در این بازدید جعفری معاون سیاسی فرماندار یزد، دکتر ابوالحسنی رییس مرکز بهداشت شهرستان، مهندس کشفی پور شهردار ناحیه تاریخی و نمایندگانی از این اداره کل و سایر دستگاه ها حضور داشتند.

گفتنی است: پایاب مسجدجامع، آب انبار جنک، پایاب مدرسه شاه کمال، مدرسه شهاب الدین طراز و نمایشگاه عملکرد پروژه قنات از جمله مکان هایی بود که مورد بازدید این گروه قرار گرفت.

لازم به ذکر است: در نمایشگاه مزبور پوسترهایی از روند پروژه های مرمت و ساماندهی مسیر قنات که در سال های گذشته از سوی این اداره کل به انجام رسیده بود و همچنین گزارشی از روند اجرای این پروژه ها توسط ابراهیم کاظم نژند مدیر پایگاه قنات زارچ ارائه گردید.

در پایان نیز این گروه از مسیر پایاب های حاج عباس، میرعسکرشاهی، کوشکنو و شاه ابوالقاسم بازدید و در نهایت با حضور در آسیاب وزیر از گالری قنات بازدید نمودند.


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا