.

حرکت تاسف بار اداره برق نیر در برابر درخواست انشعاب برقِ بیمارستان تازه تاسیس نیر

شنیده ها حاکی ازآنست که امروز بعد از مراجعه ی خیّر محترم به اداره ی برق نیر جهت دریافت انشعاب برق بیمارستان نیر ، ریاست اداره برق با درخواست ایشان مخالفت و رویه ی گروکشی را پیش گرفتند.
ریاست اداره برق نیر ادعا داشتند که تنها درصورتی انشعاب برق را به بیمارستان خواهند داد که ساختمان نمایندگی فرهنگ و ارشاد اسلامی نیر که متعلق به اداره برق است به سرعت تخلیه شده و تحویل داده شود.


آیا رویه ی گروکشی درپیشبرد اهداف اداری و سازمانی روشی اخلاقی است؟
آیا اداره ی برق و بخصوص ریاست این اداره در قبال درخواست قانونی مردم یا خیّرین منطقه نباید تابع قانون باشد؟
چرا اخیرا در نیر هیچ مسئولی به فکر توسعه ی پایدار نیست؟
چرا سازمان ها در پیشبرد اهداف کلان از هماهنگی کامل برخوردار نیستند؟
آیا اهمیت اداره فرهنگ و ارشاد نیر از دیگر ارگانها کمتر است؟

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا