اولین کرسی آزاد اندیشی فرداییان یکشنبه 11 آذرماه ساعت 6 عصر با موضوع نیم نگاهی به عملکرد مدیران ارشد استان برگزار می شود . 1-استاندار سابق یزد زمانی قمی 2-سرپرست استانداری یزد محمد علی طالبی

یزدفردا  در نظر دارد کرسی آزاد اندیشی  را با حمایت  فرداییان  برگزار کند
کسانی که تمایل دارند در اینگونه  جلسه ها شرکت کنند  با یک پیامک و معرفی خود  اعلام آمادگی  نمایند .

09130018224

اولین کرسی آزاد اندیشی  فرداییان    یکشنبه 11 آذرماه  ساعت 6 عصر  با موضوع   نیم نگاهی  به  عملکرد  مدیران ارشد استان  برگزار می شود .
1-استاندار سابق یزد زمانی قمی
2-سرپرست استانداری  یزد محمد علی طالبی
افراد شرکت کننده  می توانند با معرفی خود  به صورت پیامک به شماره
09130018224
جهت برنامه ریزی  و هماهنگی همکاران یزدفردا  اعلام  نمایند .
توضیح  ضروری  با توجه به محدود بودن  فضای  برگزاری و  همچنین استماع  مطالب تمام شرکت کنندگان  هماهنگی قبل از جلسه  الزامی است .
حضور تمام اقشار با هر نگرشی  در جلسات باعث افتخار است .
انتشار مطالب  در یزدفردا نیز قطعا انجام می شود .
مسئول اجرایی کرسی آزاد اندیشی فرداییان

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا