آمریکا معتقد است که ایران در جهت ساخت موشک قاره پیما تلاش می ورزد.
ایالات متحده حدس می زند که ایران می تواند در آینده برای طراحی موشک های بین قاره ای تلاش ورزد.

در گزارش مربوط به سیاست آمریکا در رشته دفاع ضد هوایی آمده است:«ایران بزرگترین کشور از لحاظ نیروی موشک های بالستیکی در خاور میانه است و به طراحی فناوری مورد استفاده در ساخت موشک های قاره پیما که می توانند خطری برای آمریکا باشند ادامه می دهد».

در گزارش مذکور آمده است که پیشرفت ایران در برنامه فضایی می تواند راه دستیابی به موشک های بالستیکی قاره پیما را کوتاهتر سازد.

پیشتر محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران اعلام کرده بود که پرتاب موشک ها و آزمایش آن ها قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به شماره 2231 را نقض نمی کند. واشنگتن بر این نکته اصرار می ورزد که این قطعنامه آزمایش موشک ها را برای ایران ممنوع کرده است. روسیه به این نکته اشاره می کند که در متن قطعنامه نه «ممنوعیت» بلکه «فراخوان» قید شده است.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا