علی مشیری نیا


یزدفردا "علی مشیری نیا:سلامٌ علیکم
چندی است که در این مرز و بوم اصحاب رسانه مورد تفقّد کوته فکرانی از قبیله ای دور قرار میگیرند. البته از منظر و شخصیت آنها اینگونه رفتار تفقّد محسوب میشود. چه اینکه خود از تبار و نژاد دون مایگانی هستند که جز توحش و... منطق دیگری ندارند.
از این بگذریم
... اما؛ به عنوان عضو کوچکی از اصحاب رسانه و جامعه اطلاعاتی کشور با ذکر چند مورد از دلخوشی های خود شما دلداری میدهم به اینکه خوشحال باشید از اینگونه اتفاقات، چه اینکه عوام الناس همواره به این واقعیت عادت کرده اند که: قطاری را که در حال حرکت است سنگ میزنند.

برخود لازم میدانم تا جهت جلوگیری از هرگونه تحریف در ماهیت پیش رو به این واقعیت اعتراف کنم که: نگارنده هیچ احساس تعلق شخصی با آقای شوق الشعرا نداسته و ندارد، جز اینکه در فضای تصویر ایشان را نظاره و از قلم ایشان بهره مند شده است.

... و اما
به عنوان یک عضو نو رسته و نوپا در دنیای ارتباطات و اطلاعات به درستی به قدرت و معجزه رسانه ایمان دارم و شکی نیست که به زودی مخالفان فعالیت های رسانه ای نیز به زودی به این قدرت و معجزه ایمان میآورند، چه اینکه در سایه تحرک، تکاپو و پویایی اصحاب رسانه رسانه است که نقاط ضعف به نقاط قوت و کاستی ها مرتفع میشوند.
جناب آقای شوق الشعرا
امروزه و با ظهور و نمود رسانه های نو ظهور در ذیل محیط وب و اینترنت آزادی نسبی برای تحرک واژه ها میسر شده است. گرچه میطلبد جامعه ایرانی و با عنایت مسئولین محترم در جهت پیشگیری از اثرات مخرب رسانه های نوظهور در پی ارتقاء سواد رسانه ای بر آیند. اما نگارنده عمیقا معتقد است فضای نسبی و قابل تامل برای دوستداران جامعه انسانی و منتقدان منصفی چون شما مهیا است. با کمی تامل بر گذشته خود از دیده انصاف به درستی ادعای این نورسته ی نوپا پی میبرید.

.. و اما حضور استاندار طالبی در مقام سکانداری بالاترین نهاد اجرایی دولت در سطح استان یزد نور امیدی است برای اصحاب رسانه در سایه ظلمانی و تیرگی ای که با حضور تنگ نظران و تجدد خواهان پدید آمده است. چه اینکه تز دکترای دانشگاهی طالبی عزیز حکمرانی خوب است و حداقل برای جامعه دانشگاهی علمای استان یزد این موضوع پرواضح است که تا زمانی که برای دانشجوی دکترا موضوع و مبحثی به عنوان دغدغه ذهنی اش مطرح نباشد، نمیتواند آنرا به عنوان تز دکترا برگزیند و راجع به آن موضوع تحقیق، بررسی و کنکاش نموده و در پی صدور نظريه ای قابل دفاع در مجامع علمی برآید. با این مطرح نمودن این مقدمه نسبتا طولانی نگارنده قصد دارد تا از تسلط دکتر طالبی بر کارکرد رسانه و اصحاب رسانه در "حکمرانی خوب" به عنوان یکی دیگر از دلخوشی های خود در عرصه فعالیتهای رسانه ای پرده بردار و به پیرِ خود جناب شوق الشعرا عرض کنم که از تندروی ها غمگین نباشید چه اینکه "قدر زر، زرگر بداند/ قدر گوهر، گوهری

در آخر...
با احتساب درک، فهم و درایت مردم فهیم استان دار العباده استان یزد به عنوان عضو کوچکی از جامعه بزرگ و قابل احترام رسانه ای استان یزد به خود حق میدهم تا به این موهبت الهی و وجود شهروندان فهیم استان یزد به خود افتخار کنم و بر بال ظریف این مردم تکیه زنم و آرام گیرم از دست فزونیِ جورِ نابخردان و کوته فکران.

پس ای پیر ما
رنجور مباش که سیره عملی ائمه هدی همواره این بوده است که:
عبادت به جز خدمت خلق نیست
و چه عبادتی بالاتر از انتقاد و قلم زدن در راستای منافع عمومی و مردم؟
... و دست آخر اینکه باور کنیم این مردمِ نجیب استحقاق خدمت هستند و حق دارند از خدمات ارزنده شما بهره مند و منتفع شود.

با تقدیم احترام

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا