ما همه جوره به راست گویی دعوت شده ایم. حتی خیلی وقت ها سفارش شده راست بگویید حتی اگر به نفع شما نباشد. حالا اینکه چه اتفاقی افتاده که ما از این قانون سرپیچی می کنیم موضوع بحث ما نیست. موضوع بحث ما این است که چطور می توانیم آدم های دروغ گور را بشناسیم و در مقابل شان از خودمان دفاع کنیم.

این آدم ها با دروغ های شان نه فقط باورهای ما را نشانه می روند که خیلی وقت ها حاصل یک عمر تلاش مان را هدف می گیرند. لزوم به نگرانی نیست، چون تمام دروغ گویان، جز افرادی که دارای اختلالات روانی هستند، علائمی را از خودشان بروز می دهند که با کمی دقت می توان آنها را شناخت. این علائم فقط لا به لای حرف های ضد و نقیض شان پنهان نشده اند بلکه بیشتر از حرف ها در زبان بدن آنها جا گرفته اند. ما بارزترین علائمی که دست دروغ گوها را رو می کند به شما می گوییم. تمرین کنید و به موقع مچ شان را بگیرید!

روش های تشخیص دروغگو از بدن

 

شناخت چهره و اندام های بدن در حال دروغگویی حالا در جهان بعنوان یک علم تدریس می شود، بسیاری از این افراد بعنوان مشاوره پلیس در برخی پرونده ها برای پی به راز جنایت ها همکاری می کنند

 

زبان بدن افراد دروغگو بعنوان یک عامل غیر ارادی می