امید حسین مرشدی

نقد و تحلیل سازنده و منصفانه مایه پیشرفت و سازندگی است. نگرش ها در جهان به مقوله ورزش فراتر از نگاه تفریحی- سرگرمی، جانبی و فانتزی می باشد.

ورزش در بعد همگانی و قهرمانی از جذاب ترین ها برای عموم مردم به حساب می آید، شاید شخصی تمایلی برای ابراز نظر در مقوله سیاست و اقتصاد را ندارد، اما عامه مردم، هرکس با توجه به ظرفیت، داشته ها و علاقه مندی می تواند تحلیلی در مورد مثلا وضعیت تیم مورد علاقه ورزشی یا تیم ملی ارائه دهد.

علی رغم پیشرفت هایی، نگرش خانواده های یزدی به ورزش بسیار فقیرانه به نظر می رسد و در قیاس با مقوله درآمدزایی، اقتصاد و تحصیل جایگاهی ندارد. چرا که ورزش در ایران هزینه بر است.
 این موضوع هرچند از زوایای مختلف قابل بررسی است، اما در این مجال کوتاه نمی گنجد.

هر چند ورزش در یزدِ ما، شماره یک این کشور نیست، اما داراییهای آن، در نگاه عامه مردمی که حتی بازیهای خارجی، سرخابی، رقابتهای ملی را با حساسیت پیگیری می کنند و به اصطلاح طالب ورزش می باشند نیز بسیار ضعیفتر از آنچه که هست، به نظر می رسد!!چرا؟

در پایان به همین کوتاه بسنده می کنم، تحلیل و پرداختن به ورزش دشواریهای متفاوتی دارند، چرا که عموم مردم به دلیل درک و فهم ورزشی با درجات متفاوت، برای خود تحلیل هایی دارند، که شاید در حوزه های دیگر اینگونه نباشد.

ضمن خداقوت به همه دلسوزان واقعی که معدوند و محدود، یادمان باشد، مصلحت اندیشی شخصی، سکوت نا به جا، باقی گذاشتن زوایای مبهم، برجسته نمایی های غیر منصفانه، پرداختن های گزینشی و نگاهی صرفا درآمد زا از وظایف اصحاب رسانه ورزشی نیست!

لطفا، جز برای رضای او، حق طلبی و روشنگری به چیز دیگری نیندیشیم!

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا