به گزارش یزد فردا: بخشدار مرکزی مهریز هشت مصوبه در کارگروه توسعه شهرستان مهریز مورد بررسی قرار گرفت

مهدی دهقانی در دهمین کارگروه توسعه شهرستان مهریز گفت : هشت مصوبه از جمله زیر ساخت های شهرک جوانان، بهسازی و پیگری ورودی شهرستان مهریز، تکمیل جاده ترانزیت شهرستان مهریز، حل مشکلات معدن سرب وروی مهدی آباد، احداث خوابگاه دانشگاه پردیس، احداث درمانگاه تخصصی و تأسیس دانشگاه پیراپزشکی از و تجهیز شدن بیمارستان فاطمه الزهرا از مصوبات مطرح شده در این کارگروه بود

نماینده مردم شهرستان مهریز محمد رضا صباغیان در مجلس شورای اسلامی گفت: کارگروه توسعه شهرستان مهریز یکی از موفق ترین کارگروه ها در بین پنج کارگروه شهرستان های استان یزد است.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا