یزدفردا:۱۵ دستگاه ترانستینر تولید ایران با حضور وزیر راه و شهرسازی در بندر شهید رجایی آغاز به کار کرد.

به گزارش یزدفردا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، با حضور محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در بندر شهید رجایی، ۱۵ دستگاه ترانستینر تولید ایران در این بندر به بهره برداری رسید.

این ترانستینرها در قالب یک قرارداد ۲۱ میلیون یورویی با بخش خصوصی ایران تولید شده و موجب ایجاد شغل برای ۴۲۰ نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم شده است.

اسلامی همچنین در جریان حضور در بندر شهید رجایی،  از امکانات این بندر و طرح های توسعه آن بازدید کرد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا