مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد، با تاکید بر این که سیاست مسئله آب در استان یزد باید انقباضی باشد، گفت: باید براثر اعمال سیاست انقباضی بتوانیم دشت هایی که سال ها براثر برداشت زیاد بی آب شدند تعادل بخشیم و سایر دشت هارا نیزپایدار کنیم.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای منطقه ای یزد، «محمدمهدی جوادیان زاده» در حاشیه جلسه میز خدمت که به مناسبت هفته دولت در فرمانداری خاتم برگزار شد با بیان این که کشاورزان اولین افرادی هستند که از تغییرات منابع آبی آگاه می شوند، گفت: بنابراین برهیچ کشاورزی وضعیت ذخایر آبی پوشیده نیست.

وی با اشاره به این که یزد از نظر منابع آب ضعیف ترین استان کشور است که این موضوع مسئولیت شرکت آب منطقه ای و کشاورزان را در مدیریت آن سنگین تر می نماید، خاطرنشان کرد: مدیریت آب مصرف آن در جایی دیگر نیست بلکه ذخیره آن در همان مکان است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد افزود: اگر افراد مصرف آب را مدیریت نکنند طبیعت حجم آب را کم می کند که در چنین حالتی این آب برگشت ناپذیر می شود.

وی با بیان این که باید مشکل آب با راهکارهای قانونی حل کرد تا هم مصرف آب مدیریت شود و هم به کشاورزی لطمه ای وارد نگردد، تاکید کرد: سیاست مسئله آب در استان یزد باید انقباضی باشد زیرا اگر هر فرد بگوید چرا از من شروع شود، مشکلات آبی گذشته ادامه می یابد.

جوادیان زاده با اشاره به این که عمده دشت های یزد بحرانی شده و سالی 45 سانتی مترسطح آب های زیرزمینی افت می کند، تصریح کرد: لازم است همه بخش ها در امر مدیریت منابع آب مشارکت کنند تا امکان اجرای سیاست انقباضی بوجود آید.

وی در پایان گفت: باید براثر اعمال سیاست انقباضی بتوانیم دشت هایی که سال ها براثر برداشت زیاد بی آب شدند به آن ها تعادل بخشیم و سایر دشت هارا نیزپایدار کنیم.

 

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا