با حکم "محمدعلی طالبی" استاندار یزد، "سیدعلی حسینی‌منش" به سمت معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری یزد منصوب شد.‌

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، در حکم "محمدعلی طالبی" استاندار یزد خطاب به "سیدعلی حسینی‌منش" آمده است: با عنایت به پیشنهاد فرماندار محترم شهرستان یزد و نظر به سوابق، تعهد و تجربیات ارزنده جنابعالی ،به موجب این حکم به سمت "معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری یزد" منصوب می‌شو‌ید.
انتظار می رود با بهره‌گیری از ظرفیت خوب ‌آن شهرستان، همت خویش را در پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی و سیاست‌ها و برنامه‌های دولت تدبیر و امید به کار گرفته و نهایت تلاش خود را در انجام وظایف و امور محوله طبق ضوابط و مقررات، به عمل آورید.
موفقیت شما را از درگاه خدا‌ی سبحان مسئلت می نمایم.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا