اختصاصی یزدفردا :گزارش تصویری2  از استقبال کم نظیر مردم استان یزد از رییس دولت نهم دکتر محمود احمدی نژاد -دومین سفر استانی رییس جمهور(38)
عکاس :مجید بهجت خبرنگاریزدفردا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ادامه دارد
 
 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا