ترامپ ادامه داد: در واشنگتن به هیچ کس خبر ندادیم چون در واشنگتن عملیات درز می کند و در صورت درز خیلی ها کشته می شدند .

یزدفردا :بغدادی در یک عملیات نظامی آمریکا در ادلب ، سوریه کشته شد

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا