استاندار یزد با بیان اینکه آثار و برکات برگزاری اجلاس نماز باید در طول سال قابل مشاهده باشد گفت: می توانیم به بهانه این اجلاس فعالیت هایی را سامان دهیم که در طول سال قابل پیگیری باشد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، محمد علی طالبی در نشست هماهنگی برگزاری اجلاس نماز که در سالن حمیدیا استانداری برگزار شد، با بیان اینکه برگزاری اجلاس نماز از 2 بُعد حائز اهمیت است گفت: بُعد اول یادآوری اهمیت و جایگاه نماز در زندگی و بُعد دوم انجام کارهای عملی اثر گذار در حوزه نماز است.
استاندار با اشاره به اینکه هدف اجلاس نماز در سال جاری با رویکرد دانش آموزی است ادامه داد: برگزاری اجلاس با این رویکرد نه تنها بر روی دانش آموزان اثر مثبت دارد بلکه بر خانواده ها نیز تاثیر گذار است و از این نظر بسیار ارزشمند است.
طالبی با بیان اینکه به بهانه این اجلاس می توانیم فعالیت هایی را سامان دهیم که در طول سال قابل پیگیری باشد افزود: آثار و برکات برگزاری این اجلاس را باید در طول سال جاری کنیم و این اجلاس نباید در حد تجلیل از چند نفر باقی بماند.
استاندار در انتها خاطرنشان کرد: برای حفظ شانیت نماز و اعتبار استان باید اجلاس نماز به بهترین شکل ممکن برگزار شود.
گفتنی است در این جلسه در زمینه نحوه برگزاری اجلاس و شرح وظیفه کارگروه ها و کمیته های مختلف بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا