به تازگی دانشگاه یزد اقدام به برگزاری یک نشست درباره ی انتخابات کرده است که برخی از نامزدهای احتمالی برای انتخابات مجلس نیز در این نشست شرکت می کنند.

 

به گزارش یزدفردا به تازگی دانشگاه یزد اقدام به برگزاری یک نشست درباره ی انتخابات کرده است که برخی از نامزدهای احتمالی برای انتخابات مجلس نیز در این نشست شرکت می کنند.

ایا این نشست از مصادیق استفاده از امکانات دولتی در جهت تبلیغات انتخاباتی محسوب میشود یا خیر؟

دانشگاه یزد و انجمن اسلامی دانشجویان چه پاسخی برای این موضوع دارند؟

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/00000000000000000000.jpg

  • نویسنده : هانیه جلالی
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا