با حکم "محمدعلی طالبی" استاندار یزد، "محمدعلی شاه‌حسینی" به‌عنوان سرپرست دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری و دبیر ستاد انتخابات استان منصوب شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، ‌در حکم استاندار یزد خطاب به سرپرست دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری آمده است:‌


جناب آقای محمدعلی شاه‌حسینی
سلام علیکم
با عنایت به پیشنهاد معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی و نظر به سوابق، تعهد و تجربیات ارزنده، به موجب این حکم جنابعالی را با حفظ سمت به عنوان "سرپرست دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری" منصوب می نمایم.
امید است با توجه به شرح وظایف، ‌همت خویش را در جهت پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌های دولت تدبیر و امید به کار گرفته و با بهره گیری از کلیه امکانات موجود و اتخاذ راهکارها و تمهیدات مناسب در انجام مسئولیت ها و وظایف محوله موفق و موید باشید.
ضمنا به موجب همین حکم مسئولیت "دبیری ستاد انتخابات استان" به جنابعالی محول می‌شود تا در همکاری با سایر اعضای ستاد و با ملحوظ داشتن قوانین و مقررات، زمینه برگزاری ‌شکوهمند انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را فراهم نمایید.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا