جلسه شورایعالی شهرسازی‌ و معماری ایران با حضور استاندار یزد، مدیرکل راه و شهرسازی استان و شهردار یزد و به ریاست وزیرراه وشهرسازی برگزار شد.

 به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، در این جلسه  گزارشی از طرح‌ها و برنامه های توسعه‌ای استان در حوزه خدمات عمومی و گردشگری ارائه شد.
همچنین استانداریزد با تشریح شرایط و محدودیت‌های استان یزد در این حوزه، مساعدت و همراهی شورایعالی شهرسازی و معماری کشور را در حل مشکلات موجود خواستار شد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا