یزدفردا :اسامی نهایی نامزدهای مجلس در حوزه انتخابیه یزد و اشکذرکه توسط یزدفردا بر اساس رتبه ای که بوسلیه آراء  بدست اورده اند .

1-محمدصالح جوکار   105549

2-احمدرضا فقیه خراسانی  5863

3-بی بی زهرا مدرسی    4319

4-بی بی فاطمه حقیرالسادات       3198

5-محمدمهدی شاکری   1925

6-محمد میرشمس       1536

7-سید عبدالله طباطبائی      1414

8-محبوبه زارع باغبیدی  1395

9-زهراالسادات حیدری خورمیزی  1198

10-محمد کمالی دربرزی  1166

12-علی یزدانی      1124

13-محمد خدامیان ندوشن       1082

14-علی اکبر ابدی   1020

15-سید ابراهیم حسینی      991

16-رضا تابش    923

17-محمد ابوئی   911

18-اکبر قاسمی خلف بادام   895

19-هادی هرمان      856

20-محمد باقری زاده     678

21-علی غیاث ندوشن    662

22-بی بی فاطمه وطن خواه تفتی   609

-23-سید مصطفی موسوی     582

24-مهدی فاتحی نیا    552

25-محمدحسین شریفی       520

26-رضا طاهری     519

27-محسن رضائی حسن آباد &nb