روز چهارشنبه مورخ هفتم اسفند ماه ١٣٩٨ مصادف با شصت و هفتمين سالروز استقلال كانون وكلا و روز وكيل مدافع، عمليات عمراني احداث ساختمان كانون وكلاي دادگستری بعنوان خانه صنفی وكلا طی مراسمی با حضور مديران محترم قضايی و اجرايی استان و شهردار و سه تن از اعضای شورای اسلامی شهر يزد و وكلای دادكستری در زمينی به مساحت سه هزار و پنجاه مترمربع آغاز گرديد.

عکس از: مجید دهقانی زاده


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا