مدیرکل صداوسیما بهمراه معاونین این مرکزبا فرمانده جدید انتظامی استان یزد دیدار و انتصاب وی را تبریک گفت

به گزارش روابط عمومی صداوسیمای مرکزیزد دراین دیداردکترپهلوانیان مدیرکل صداوسیما حفظ نظم وامنیت را درجامعه بسیار مطلوب عنوان کرد وآن را نشانه اقتدار پلیس درجامعه دانست واز زحمات وتلاش های غیورمردان ناجا در برقراری حفظ وامنیت در بین مردم ومبارزه با هنجارهای جامعه نقدیر و تشکر کرد.

دکترپهلوانیان انتخاب شایسته سردار بهدانی فرد را به فرماندهی انتظامی استان تبریک گفت.

در ادامه سردار بهدانی فرد فرمانده انتظامی استان یزد با بیان اینکه باید تعامل بین صداوسیما وناجا تنگاتنگ شده وی گفت: مردم باید احساس امنیت داشته باشند و ما باید نشان دهیم که خادم مردم هستیم و گوش به فرمان ولایت باشیم و رسانه ملی بهترین یار در کمک به ناجا در فرهنگ سازی و برقراری نظم و امنیت است که می توانند انعکاس دهند اقدامات پیشگیرانه و زحمات دلاور مردان نیروی انتظامی در برقراری نظم وامنیت در جامعه باشد.

ایشان گفت:هرچه بتوانیم به مردم اطلاع رسانی کنیم و در کنار مردم باشیم معظلات در جامعه کمتر خواهد شد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا